Publisert 24.03.2017
hender.png

I tråd med vedtak i hovedutval for helse og omsorg 16. mars 2017 blir eit forslag til forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim for Surnadal kommune lagt ut til høyring i perioden 24. mars – 5. mai 2017.

Publisert 17.03.2017
Plankart.jpg

Kommunestyret har vedtatt endring av reguleringsplan for Surnadalsøra på eigedomen gnr/bnr 50/4.

Publisert 24.02.2017
Kart Langøyfjellvegen A3.jpg

Hovedutval for teknikk, miljø og næring har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Langøyfjellvegen ut til høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 17.02.2017

I tråd med vedtak i hovedutval for teknikk, miljø og næring 8. februar 2017 blir eit forslag til kartlegging og verdsetting av friluftsområde lagt ut til offentleg ettersyn.  

Publisert 16.02.2017

 

Fant du det du leita etter?