Svømmehallen

Svømmehallen før opning - Klikk for stort bilde

 

Svømmehallen ligg på skuleanlegget ved Surnadal ungdomsskule.
 

Bilettprisar:

Barn: kr. 30,-  Vaksne: kr. 50,-

Depositum garderobeskåp: kr. 20,-

Svømmehallen har ikkje kortautomat.

Lag og andre kan søkje om å få leige svømmehallen til faste tider gjennom heile skuleåret. Søknadsfrist for det komande skuleåret er 15. april og de skal bruke skjemaet «Søknad om leige av gymsal og skolelokaler». 

Svømmehallen har lengd 16,66 m og har 5 banar.
Det er ei felles badstue.

Svømmehallen opnar om hausten 1. september og følgjer vanlegvis skuleruta.

Leigesatsar for gymsal, symjehall og idrettshall 2016

Opningstider svømmehallen
Opningstider svømmehallen  
TysdagBarn m/ følge16.30 - 18.30
Familiebading18.30 - 20.00
Vaksne20.00 - 21.30
Onsdag (oppvarma basseng)Babysvømming16.00 - 17.15
Surnadal helsesportlag, leiar tlf. 4507837917.30 - 19.15
Surnadal og Rindal revmatikerforening, tlf. leiar 9973753419.30 - 21.00
TorsdagFamiliebading18.30 - 20.00
Vaksne20.00 - 21.30
FredagVaksne17.30 - 20.30
Sist endret 22.02.2017 15:30
Fant du det du leita etter?