• svømming.png

  Svømmehallen stengt frå 22. juni

  22.06.2017

  Surnadal Svømmehall er sommarstengt i perioden 22. juni til 4. september. God sommar !

 • hvp.png

  Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og...

  01.06.2017

  Det er mulighet for å få time til vaksinering 12. juni og 19. juni. Ta kontakt for avtale. Det blir ny felles vaksineringsdag 10. august, frå 12.30-15.00. For dei som ikkje er påmeldt enda, er det fint om ein tek kontakt i forkant på sms eller telefon.

 • storspove.jpg

  Ta vare på sjeldne fuglar i kulturlandskapet

  31.05.2017

  Fleire fugleartar som hekkar i jordbrukslandskapet er i tilbakegang. Dette gjeld mellom anna åkerrikse, storspove og vipe. Ved å utsette slåtten der fuglane hekkar, bidreg ein til å ta vare på desse artane.

 • integrering.jpg

  Midlar til integreringstiltak i Surnadal kommune

  18.05.2017

  Det er no høve for frivillige lag og organisasjonar til å søkje Surnadal kommune om midlar til integreringstiltak. Kommunen har sett av ein pott på kr. 50 000 som skal fordelast til tiltak som fremjar integreringa av flyktningane som har busett seg i Surnadal.

 • stikkut_N_og_R_forside-jpg-335.jpg

  Årets Stikk UT!-turmål

  16.05.2017

  1. mai opna årets Stikk UT!-sesong, og i år kan Stikk UT!-brukarar glede seg over totalt 194 turmål i Romsdal og på Nordmøre. Stikk UT! er ein felles turkassetrim i Friluftsrådet sine 16 medlemskommunar. Stikk UT!-sesongen varer frå 1. mai til 31. oktober.