Byggesak

Saksbehandlar alle typer søknadspliktige tiltak i medhald av Plan- og bygningsloven med forskrifter.

Avheld førehandskonferansar og gir veiledning ved seksjonering av bygningar i medhald av Lov om eierseksjoner.

Oversikt over Plan- og bygningsloven sine byggesaksbestemmingar og tilhøyrande regelverk.  Sjå link til Direktoratet for byggkvalitet og til Byggsøk.
 

Skjemaportalen elektroniske søknadsskjema
Skjemaportalen elektroniske søknadsskjema
Elektroniske søknadsskjema
Publisert av Mariann Hoset. Ansvarlig Areal- og naturforvaltning. Sist endret 26.08.2015 10:45
Fant du det du leita etter?