Heimetenester

Heimetenester er eit samlebegrep for heimesjukepleie og heimehjelp.

At innbyggjarar i alle aldrar i Surnadal kommune med særlege hjelpebehov skal kunne bu heime så lenge som mogleg og kjenne seg trygge, både sosialt og helsemessig.
Dette vil vi oppnå ved å skape eit samarbeid mellom den som får tenesta, pårørande og tenesteytar basert på tillit og gjensidig respekt.

Kven kan få tilbodet?

Innbyggjarar i Surnadal kommune som har særlege hjelpebehov grunna sjukdom eller funksjonshemming.

Kva tilbyr vi?

 

Korleis få tilbodet

Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 28 kB) (PDF, 28 kB)

Informasjon til søkjarar på helse- og omsorgstenester (PDF, 39 kB) (PDF, 39 kB)

Sist endret 27.11.2015 13:14
Fant du det du leita etter?