Omsorgsløn

Kva tilbyr vi?

Den som får omsorgsløn, blir benevnt som familiepleiar. Dette blir sett på som ei økonomisk støtte som kan vere med på å motivere private omsorgsytarar å halde fram med arbeidet. Den som treng omsorg, kan dermed bu heime lenger.

Kven kan få tilbodet?

Alle som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid til ein av sine eldre eller funksjonshemma, kan søkje om omsorgsløn.

Korleis få tilbodet?

Søknad om omsorgsløn kan leverast til heimetenesta ved einingsleiar.

Sist endret 12.06.2015 12:43
Fant du det du leita etter?