NAV Surnadal

Logo Nav - Klikk for stort bilde

 

 

Kven kan få tilbod:
NAV-kontoret si hovudoppgåve er å bistå innbyggjarene i kommunen i å koma i arbeid eller behalde arbeid. Vi skal også bidra slik at du får dei ytingar du har krav på etter Lov om sosiale tenester og Lov om folketrygd.  Vi skal nå eit mangfold av brukarar som treng ulik grad av rettleiing og oppfølging. 

Kva tilbyr vi:
NAV Surnadal forvaltar ei rekkje kommunale og statlege tenester:

Kommunale tenester:

Statlege tenester:

  • Lov om Folketrygd
  • Arbeidsmarknadslova
  • Arbeids- og velferdslova
  • Lov om barn og foreldre
  • Barnetrygdlova
  • Kontantstøttelova
  • Yrkesskadelova

Komplett oversikt finn du på nav.no.

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar.  NAV Surnadal  kan bistå deg i å finne riktig eining.


NAV Surnadal - kontorinformasjon:
Postadresse: Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal
Besøksadresse: Kommunehuset, inngang C, Surnadal
Telefon: 55 55 33 33
Kommunenummer: 1566

Opningstider:
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 10:00 - 14:00
(Timeavtaler også utanom opningstid).

NAV er ein stor organisasjon med mange oppgåver.  Dersom du er usikker på kven som kan svare på ditt spørsmål, er det sikraste at du vender deg til NAV sitt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, så vil dei kunne svare eller rettleia deg vidare.

 

Fant du det du leita etter?