Høyring budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapet sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 er i samsvar med §44 og §45 i kommunelova, lagt ut til offentleg ettersyn fram til kommunestyremøtet 14.12.17.

Sjå saksframlegg og møteprotokoll for Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021.

Evt.merknader skal sendast til ordføraren pr. brev eller e-post til post@surnadal.kommune.no

 

Lilly Gunn Nyheim
ordførar