Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Bøfjorden

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for to hyttetomter på gnr/bnr 90/3, Solbakken i Bøfjorden.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles herved at Suconsult AS på oppdrag fra Edvard Settem, eier av gnr/bnr 90/3, Solbakken i Bøfjorden, har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for to hyttetomter på eiendommen. Det vil i tillegg bli lagt inn en veg fram til hyttetomtene fra Solbakkvegen.

For nærmere redegjørelse, se vedlegg fra oppstartsmøte med kommunen (PDF, 30 kB).

Planforespørsel ble framlagt i oppstartsmøte med kommunen den 22.03.2017. Annonsering satt inn i Driva avis 10.05.2017.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes Suconsult AS innen 09.06.2017 til post@suconsult.no eller Suconsult AS, postboks 43, 6656 Surnadal. Besøksadr.: Naustvegen, 6644 Bæverfjord.

Oversiktsbilde over Solbakken i Bøfjorden - Klikk for stort bildeOversiktsbilde over Solbakken i Bøfjorden

                                Planområde Solbakken i Bøfjorden - Klikk for stort bildePlanområde Solbakken i Bøfjorden

Publisert av Mariann Hoset. Ansvarlig Suconsult AS. Sist endret 08.05.2017 14:00
Fant du det du leita etter?