Lønn, økonomi og personalsystem

Surnadal kommune brukar Visma Enterprise som lønn, økonomi og personalsystem

Kva funksjonar finn du her?

  • Du kan endre personalia (adresse, telefonnummer, bankkontonummer med meir)
  • Du kan få oversikt over dine lønnsslippar
  • Du kan registrere fråvær
  • Du kan søke/registrere ferie
  • Du kan føre timelister
  • Du kan oppdatere din CV
  • Du kan føre reiseregning

Logg deg på

Her er lenka til personalsystemet Visma HRM

Innlogging skjer via id-porten (slik som i nettbanken)

 

Dei som går i turnus

For dei som går i turnus gjeld ikkje funksjonane ferie, fråvær og timelister.

Dei skal benytte Visma Ressursstyring.