Førstegongssøkar

Dersom du søker stilling for første gong i Surnadal kommune gjer du følgjande:

  • Trykk knappen: "Søk på stilling"
  • Velg: "Registrer søker"
  • Fyll ut dei obligatoriske felta
  • Følg instruksjonane som kjem fram
  • Etter pålogging med brukarnamn og passord (øvst til høgre på skjermen), vel du den stillinga du vil søke på
  • Trykk: Søk på stilling og følg instruksjonane som kjem fram

Neste gong du søker stilling i Surnadal kommune brukar du same brukarnamn og passord, og systemet vil kjenne deg att og hente fram personalia og kompetanse som du registrerte første gongen du søkte.