Personvernombod

Personvernombodet rettleiar kommunane slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket. Personvernombodet er ikkje underlagt kommuneleiinga si instruksjonsmyndigheit.

Personvernombodet skal også bistå deg med å ivareta dine rettar, samt påpeike brudd på regelverket ovafor den som er ansvarleg.

 

Kontaktinformasjon til personvernombodet i kommunen:

  • Margrete Mork Müller 
  • E-post: margrete.muller@ikamr.no 
  • Telefon: 412 65 037

Nettside: www.ikamr.no/personvernombod

Personvernopplysingar

Informasjon om personvernerklæring og behandling av personopplysningar