31.12.2020: Normal drift ved sjukeheimen - midlertidig besøksstans er oppheva

Klikk for stort bildeSjukeheimen gjenopprettar normal drift etter ein midlertidig besøksstans sidan i går.

Personar berørte av smitteavklaring ved sjukeheimen vart i dag rutinemessig testa som eit førebyggande tiltak i protokollen for kvalitetssikring av drifta. Alle har testa negativt og besøksstansen er oppheva., til glede for bebuarar og tilsette. 

Vi minner om gjeldande besøksrutiner for jula og ber om førehandsavtale ved besøk.

Velkomne!

Helsing oss på sjukeheimen