Årsvikariat som dirigent og treblås-/musikklærer inntil 85 %.

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskole for kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Vi har ledig inntil 85% stilling som treblås og musikklærer fra 01.08.18-31.07.19.

Vi søker etter inntil 40% treblåslærer med faglig og pedagogisk utdanning på universitet-/høgskolenivå på klarinett, saksofon og/eller fløyte. Stillinga omfatter undervisning på desse tre instrumentgruppene med hovedvekt på klarinett. Salg av dirigenttjenester til to skolekorps og et blandakor til saman 45% stilling.
Det kan bli aktuelt å dele opp stillinga og dermed er det mulig å søke på deler av stillinga.

Undervisningssteder Halsa, Surnadal og Rindal

Stillinga omfatter både kulturskoleundervisning og salg av tjenester til korps og kor. Personlige egenskaper, selvstendig arbeid og samarbeidskompetanse blir sterkt vektlagt.

Søker må disponere bil og ha gode norskferdigheter.

Tilsetting etter gjeldende regelverk.

Gyldig politiattest må legges fram ved tilsetting.

Nærare opplysinger om innhald i stillinga og skolen får du ved å kontakte:

Rektor Torbjørn Larsen, mob: 41542117 eller kin@surnadal.kommune.no

Skriftlig søknad sendes til:

Kulturskolen på Indre Nordmøre

Svartvassvegen 1

6650 Surnadal

Eller Kin@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist: 04.mai 2018