Driftsstans ved Bøfjorden vassverk

På grunn av nødvendig reparasjonsarbeid blir det stopp i vassforsyninga i  område Settem til Heggem på nordsida i Bøfjorden utover dagen måndag 23.04.18.


På grunn av feil i programmet, har det ikkje vore muleg å nytte telefonvarsling. Dette beklagar vi.