Eigedomsskattelister 2018-offentleg ettersyn

Skattelister over eigedomsskatt for 2018 i Surnadal kommune er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset frå 1.mars-12.mars.

Ein eventuell klage skal framsettast skriftleg og skal sendast til:

Surnadal kommune,
Bårdshaugvegen 1,
6650 Surnadal.

eller som e- post til : post@surnadal.kommune.no

innan 12. april 2018.