Forslag til lokal forskrift om påslepp til offentleg avløpsnett

Klikk for stort bilde For å hindre at fett, olje og andre uønska stoff kjem inn på kommunalt avløpsnett er Surnadal kommune i ferd med å utarbeide ei lokal forskrift på dette området. Formålet er å beskytte avløpsnettet og unngå driftsproblem.  

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har behandlet saken i møte 30.09.2020 sak 56/20 

Eventuelle merknadar til forslaget sendast til post@surnadal.kommune.no

Eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal

Høyringsfrist for den lokale forskrifta om påslepp er 09.11.2020.