Influensavaksinering på Surnadal helsestasjon

Klikk for stort bildeDato for årets influensavaksinering for personar i risikogruppa blir:

 • 25. oktober 09.00-14.00
 • 1. november 09.00-14.00
 • 4. november 09.00-14.00

Helsepersonell kan ta kontakt med sin leiar for informasjon, vaksine til helsepersonell blir sett på arbeidsplassen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Bebuarar i omsorgsboligar og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjerte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.