Invitasjon MOT som universalverktøy

Mot - Klikk for stort bilde

 MOT som universalverktøy 24/7

  korleis du kan bidra til eit varmare og tryggare samfunn

– for leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge.

Dato   : Tirsdag 06.mars

Tid       : Kl. 18.00-20.00

Stad    : Surnadal ungdomsskule - kantina