Kommunedelplan for Naturmangfold

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfoldet i kommunen.

Gøran Bolme iTrollheimen AS

Tapet av naturmangfald er aukande både i Norge og i resten av verda, og fleire artar er trua av utrydding no enn på noko anna tidspunkt i historia. Nedbygging av areal er den viktigaste årsaka. Bærekraftig bruk og forvaltning av natur er avgjerande for å stanse denne utviklinga.

Kommunen skriv no teksten som skal inn i plandokumentet. Plana skal bli ferdig før sommaren 2023.

Kontaktinformasjon

Staffan Sandberg
Miljøvernkonsulent
E-post
Mobil 469 55 840