Koronavaksinering i Surnadal kommune

Surnadal kommune følger planen for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida informerer vi fortløpande om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune. 

Bestille koronavaksine?

Du kan bestille vaksinering ved å ringe vaksinetelefon 913 79 001 eller sende e-post til vaksine@surnadal.kommune.no.

Det er ikkje lenger muleg å bestille koronavaksinering på c19.no

Koronavaksinering skjer etter avtale på Familiens Hus/Helsestasjonen. 

Aktuelt om koronavaksineringa: 

Alle 18 - 64 år kan få oppfriskingsdose etter eige ønskje Dette kjem i tillegg til dei som frå før er anbefalt oppfriskingsdose.

Hensikta med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege biverknader.  

Du kan lese meir om koronavaksiner på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

 

 

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefon Surnadal
Måndag og fredag kl. 12.30 - 15.00
E-post
Mobil 91 37 90 01