​Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Katalog over kurs og gruppetilbod vår 2020  (PDF, 2 MB)

Les meir på heimesidene til Helse Møre og Romsdal www.helse-mr.no