Medlemmar i politiske hovudutval - vedtak frå konstituerande møte i kommunestyret 17.10.19

Surnadal formannskap for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar:

1.            Margrethe Svinvik

2.            Hugo Pedersen

3.            Eli Vullum Kvande

4.            Nils Håvar Øyås

5.            Helge Røv

6.            Rakel Polden

7.            Tor Rune Halset

 

Varamedlemmar for 1 – 4:

1.            Bernt Venås

2.            Bergsvein Brøske

3.            Tove Mogstad

4.            Nils Petter Tonning

5.            Janne Husby Haugen

6.            Kari Evensen

 

Varamedlemmar for 5 – 6:

1.            Jorid Aarvåg

2.            Odd Asbjørn Bævre

3.            Laila B. Aune

4.            Ingrid B. Andersen

 

Varamedlemmar for nr. 7

1.            Ole Joar Bruset

 

Ordførar

Margrethe Svinvik vart valt som ordførar for kommunestyreperioden 2019 – 2023.

Varaordførar

Hugo Pederesen vart valt som varaordførar for kommunestyreperioden 2019 – 2023.

 

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar:

1.            Ola Magne Nordvik, leiar

2.            Sondre Ormset, nestleiar

3.            Mali Hildrun G. Settem

4.            Odd Arild Sande

5.            Ann Elin Stenberg

 

Varamedlemmar:

1.            Henrik Blekken

2.            Hilde Haugrud Nordtiller

3.            Håvard Fiske

4.            Maret Heggset

5.            Lars E. Polden

6.            Egil Nedal

 

Hovudutval for helse og omsorg (HHO)

Hovudutval for helse og omsorg (HHO) for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar:

1.            Laila Buskenes Aune, leiar

2.            Johs. J. Vaag, nestleiar

3.            Ingebrigt G. Moen

4.            Ragnhild Ansnes Moe

5.            Silje Beate Guldbrandsen Holten

6.            Olav Bergheim

7.            May Iren Dønnem Hovde

 

Varamedlemmar for 2 -  5:

1.            Else B. Andresen

2.            Håvard Halset

3.            Oddvar Mikkelsen Tellesbø

4.            Lisa Forslund

5.            Ole Peder Holten

6.            Trude Enoksen

 

Varamedlemmar for 1 og 6:

1.            Bitten Ranes

2.            Elise Einum

3.            Johan Rangnes

4.            Helge Røv

Varamedlemmar for nr. 7:

 

1.            Ole Georg S. Øye

2.            Tor Rune Halset

 

Hovudutval for oppvekst (OPP)

Hovudutval for oppvekst for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar:

1.            Tove Mogstad, leiar

2.            Bernt Venås, nestleiar

3.            Kari Evensen

4.            Edvard Bele Sæterbø

5.            Jorid Aarvåg

6.            Ingrid B. Andersen

7.            Ole Stensby

 

Varamedlemmer for 1 – 4:

1.            Elise Brøske

2.            Gunda Bele

3.            Stian Faksnes

4.            Erling Solem

5.            Lone Kvande Brøske

6.            Tore Sannes

 

Varamedlemmer for 5 – 6:

1.            Ella Bolme

2.            Helge Røv

3.            Bente Mosbakk

4.            Johan Rangnes

 

Varamedlemmer for 7:

1.            Inger Johanne Iversen

2.            Karina Kalvik

3.            Marie Halset

 

Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT)

Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT) for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar:

1.            Ragnar Halle, leiar

2.            Janne Husby Haugen, nestleiar

3.            Erik L. Moen

4.            Gunnhild J. V. Bøe

5.            Annett Ranes

6.            Odd Asbjørn Bævre

7.            Ole Joar Bruset

 

Varamedlemmar for 1 - 4:

1.            Arne Heggset

2.            Nina K. Sæter

3.            Trygve Roaldset

4.            Marit Henriette Moe Sandberg

5.            Tonje Larsen Faksnes

 

Varamedlemmar for 5 – 6:

1.            Eva Jorid Svendsen

2.            Jon Bruset

3.            Olav Bergheim

4.            Bitten Ranes

 

Varamedlemmar for nr. 7:

1.            Ove Magne Aasen

2.            May Iren Dønnem Hovde

3.            Ole Georg S. Øye

 

Administrasjons- og arbeidsmiljøutval (AAU)

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet (AAU) for kommunestyreperioden 2019 – 2023:

Medlemmar (arb.gjevarrepr.):

1.            Lars Inge Kvande, leiar

2.            Nils Petter Tonning, nestleiar

3.            Bente Mosbakk

4.            Rådmannen:

5.            Rådmannen:

 

Varamedlemmar for  1 - 2 :

1.            Kjell G. Polden

2.            Janne Husby Haugen

3.            Tonje Larsen Faksnes

4.            Tove Mogstad

Varamedlemmar for nr. 3:

 

1.            Johan Rangnes

2.            Reidar Brøske

3.            Odd Asbjørn Bævre