Møte i Kontrollutvalet Onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule

 
 

NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga.

Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.