Oppdatering 18.09.2020: Iverksette tiltak som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

Klikk for stort bilde Foto: CDC, Alissa Eckert I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020:

 • For Midtigrenda barnehage gjeld dette barn og tilsette på Maurtua.
 • For Øye barnehage gjeld dette barn og tilsette på Austistuå og Utistuå.
 • For Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter gjeld dette elevar og tilsette på 1.- 3. trinn.
 • For Mo barnehage gjeld dette alle barn og tilsette.
 • For Øye skule gjeld dette elevar og tilsette på 2. og 4.trinn. I tillegg er SFO også stengt desse dagane.
   
 • Kommuneoverlegen ber også om at søsken til dei som går på dei stengde avdelingane/trinna er heime desse to dagane.

Presisering til føresette/næringsdrivande:

 • Foreldre til barn på barnehageavdelingar/trinn som er stengde og søsken til desse, blir anbefalt å halde seg heime fram til ny beskjed blir gitt over helga.
 • Dette er ei anbefaling, ikkje eit krav. Føresette som ikkje er definert som nærkontaktar eller er kontakta for smittesporing, er ikkje i karantene. 
 •  Føresette som er næringsdrivande og andre som ikkje er tilsette i dei aktuelle nedstengte einingane kan gå på jobb dersom dei vurderer risikoen for å spre smitte til andre som låg og dersom dei er symptomfrie.
 • Det er viktig å teste seg om ein får symptom og å vere særs nøye med å overhalde avstandskrava på jobb.
 • Næringsdrivande som jobbar med ein-til-ein kontakt, bør informere sine kundar dersom dei er føresette til barn som er ramma av nedstenginga. 
   
 • Nærkontaktar som er sett i karantene og kontakta av smittesporingsteam, skal teste seg.

Dei tiltaka som er sett i verk er gjort som eit føre var-tiltak inntil vi får kontroll over smittesituasjonen. På bakgrunn av dei funna vi får i løpet av dei neste dagane vil det komme ei justering av tiltak som er sett i verk.  Alle berørte vil få ny informasjon så snart som muleg.

Tilsette i andre berørte einingar kan få råd ved å kontakte sin nærmaste leiar og følgje med på informasjon som blir lagt ut på ansattportalen.