Politisk møteveke veke 48

28.11.17 kl. 09:00   Formannskapet                                        Sjå sakliste

30.11.17 kl. 09:00   Hovudutval for helse og omsorg         Sjå sakliste