PRESSEMELDING: Surnadal og Sunndal kommuner vil være næringsvennlig

Vi ønsker innspill fra næringslivet om hvordan kommunene oppleves i næringsarbeidet vårt, som f.eks. service, saksbehandling, etableringshjelp, tilrettelegging, næringsarealer mv.

«Næringsvennlig kommune» og «Næringsvennlig Region» er to anbefalte verktøy utviklet av Innovasjon Norge.  Sunndal og Surnadal kommuner ønsker å benytte disse verktøyene for å vurdere forbedring av sine tjenester og samhandling med lokalt næringsliv.

Prosessen starter med en forstudie som skal omfatte analyse av kommunenes forvaltning og service ovenfor næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes.

Målet er at Sunndal og Surnadal kommuner (regionen) skal fremstå som en av de mest attraktive stedene for etablering av arbeidsplasser innen områder hvor kommunene har spesielle fortrinn. Dette skal skje ved at kommunenes evne til å arbeide utviklingsrettet styrkes, slik at eksisterende og nytt næringsliv får gode rammevilkår for vekst og utvikling.

Forstudiet er iverksatt 22. februar 2019 og skal være ferdig medio mai 2019. Funn og forslag til tiltak vil bli presentert for næringslivet og kommunen før endelig rapport oversendes kommunene.

  • I løpet av uke 11 vil lokale bedrifter få en henvendelse fra vår samarbeidspartner IFO (Institutt for Organisasjonsutvikling DA) ved Roald Johansen, i form av en nettbasert spørreundersøkelse.  Svarene er svært viktig for videre utvikling av næringsarbeidet vårt, og vi håper alle vil delta i undersøkelsen.  Basert på resultatene kan det bli foreslått endringer i kommunenes næringsarbeid. For oss er det viktig å få et bredt grunnlag for å gjøre forbedringer og vi ser fram til å starte opp dette prosjektet, understreker kommunedirektør Randi Dyrnes i Sunndal kommune og Knut Haugen, rådmann i Surnadal kommune.

Undersøkelsen vil omfatte:

Alle kommunale forvaltningsoppgaver/tjenester som næringslivet er direkte brukere av. I første rekke omfatter dette alle plan- og tekniske saker, kommunene sitt ordinære næringsarbeid, hvordan de mottar og behandler henvendelser fra næringslivet, salg/utleie av næringsareal mv.

Kommunene sin samhandling med næringslivet i næringspolitiske spørsmål. Dette dreier seg om politikerne sitt engasjement i næringsspørsmål, hvordan kommunene involverer næringslivet i ulike planprosesser osv.

Kommunene sine tjenester til innbyggerne (skole, helse, kultur, barnehager osv.). På disse områdene skal prosjektet bare avdekke næringslivet sin generelle tilfredshet med tjenesten, og om det er åpenbare behov for forbedringer sett fra næringslivet sin side.

Kontaktpersoner:
Kommunedirektør Randi Dyrnes i Sunndal kommune – tlf 95752507
Rådmann Knut Haugen i Surnadal kommune – tlf 91554069