Sjekkliste før du reiser heim til jul

Klikk for stort bilde Ill: Wullum

Det er mange reglar og omsyn å ta for dei som vil reise heim til jul og for dei som gjerne vil ha besøk. Vi har samla viktig informasjon som vil gjere det litt enklare å planlegge for ei trygg julefeiring.  

Den største gåva du kan gi til jul i år er å gjere alt du kan for å ikkje utsette andre for smitterisiko.

I Surnadal kommune gjeld dei nasjonale råda og reglane om å begrense sosial kontakt og å unngå unødvendige innanlandsreiser. Nærmare jul håpar vi smittesituasjonen tilseier at vi får mildare nasjonale tiltak og rom for lokalt tilpassa tiltak, særleg med omsyn til reglar om antal personar i private samankomstar i heimane.

Råd til reisande frå område innanlands:

 • Den som reiser må vere frisk
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle typar kollektivtransport innanlands for alle over 14 år for å minske risiko for importsmitte på veg heim

Reisande frå eit område innanlands med høg smitte til eit område med låg smitte:

Råd frå FHI :

 • Du bør ikkje besøke alle du kjenner, men begrense antal nærkontaktar
 • Du bør halde 2 meters avstand til besteforeldre og risikogrupper 
 • Du bør vere ekstra forsiktig i 10 dagar etter reise frå eit område i Norge med høg smitte 

Råd til reisande frå utlandet:

 • Den som reiser må vere frisk
 • Alle som kjem frå raude land/område må gjennomføre 10 dagars reisekarantene
 • Alle er oppfordra til å teste seg ved ankomst i Norge
 • Utanlandske statsborgarar må framvise negativ test for grensekontrollen
 • Dei fleste blir transportert frå grensekontrollen til eit tilvist karantenehotell

Unntak frå kravet om opphald på karantenehotell gjeld om du er ein av desse:

 • norsk student i utlandet
 • folkeregistrert i Norge
 • eigar av bustad i Norge
 • reisande med samværsrett med barn i Norge
 • reisande til avtalt arbeidsoppdrag i Norge (får fritidskarantene)
 • flyktning/asylsøkar

Gyldig dokumentasjon må leggast fram for grensekontrollen. Sørg for å innhente nødvendig dokumentasjon frå skatteetaten/ folkeregisteret i god tid før avreise. Tlf: 800 80 000. 

Karantene for utanlandsstudentar og andre med unntak frå karantenehotell:

 • Den som er unntatt opphald på karantenehotell skal gjennomføre 10 dagars reisekarantene på ein egna stad utan nærkontakt med familie og andre du ikkje bur saman med til dagleg. 
 • Utanlandsstudentar, som før studiet var busett i Norge, vil ofte framleis vere folkeregistrert i Norge i studietida. Dei er også da rekna som busett i Norge og kan vere i karantene på ein egna stad, for eksempel heime hos foreldra sine.  
 • Norske studentar som studerer i eit anna nordisk land kan også vere i karantene hos for eksempel foreldra sine, sjølv om dei har registrert flytting frå Norge.
 • Alle studentar som har reisekarantene heime hos foreldra må følge dei generelle karantenereglane dei første 10 dagene dei er i Norge, noko som betyr at dei må unngå nærkontakt med familiemedlemmar og andre som dei ikkje bur med til dagleg. 

Beredskap ved behov for fasilitering av karanteneopphald og isolering ved Covid-19 i jula: 

Ikkje alle bur slik at ein har tilgang til å skjerme seg eller isolere seg frå dei ein bur saman med, dersom det skulle bli aktuelt. Surnadal kommune formidlar overnattingsstader som på kort varsel vil ta i mot bestilling for karanteneopphald og isolasjonsopphald ved smitte:

​​​​​​​Slike opphald må du dekke fullt ut. Det er kun ved pålagd opphald på karantenehotell at du berre betaler eigenandel.