Sommarjobb for ungdom 2018

Ungdommar som er registrert busett i Surnadal kommune kan søkje på ordninga "Sommarjobb for ungdom". Hovudmålet er å gje ungdommar innsikt i Surnadal kommune som arbeidsplass og er å sjå på som ein introduksjon til arbeidslivet.

Under Ledige stillingar finn du utlysingsteksta og opplysningar om korleis du skal søkje. 

Dersom du treng meir informasjon om søknadsprosessen, kan du kontakte Personal og kompetanse på personal@surnadal.kommune.no eller på telefon 71 65 58 10.

Søknadsfrist 29.04.18