Stillingar ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

HIPS er et botilbud for personer med psykiske/rusrelaterte utfordringer.

Vi representerer både faste boliger og overgangsboliger. HIPS ligger på Liabø i Halsa og eies av Halsa og Surnadal kommune.

Ledig lærlingeplass i helsefag

Arbeidsoppgaver:

Arbeide med mennesker med ulike behov for bistand.

Etter hvert vil du få økende ansvar og selvstendige arbeidsoppgaver.

Følge læreboka fram til fagbrev.

Kvalifikasjonskrav:

Fullført og bestått videregående skole VG2- helse og oppvekstfag.

Personlig egnethet for å jobbe med mennesker med bistandsbehov.

Annet:

Vi har et samarbeid med Halsa sykehjem for å få bredde på praksisen.

Veileder på HIPS vil bli opprettet.

Du vil få arbeidsoppgaver som gir deg mulighet for personlig og faglig utvikling.

Lønn etter den til enhver tid gjeldende tariffavtale.

Tiltredelse 1.september 2018.

Søknadsfrist: 14 juni 2018.

 

Ledig helgestilling:

Helgestilling 14 % med arbeid hver tredje helg.

Krav: Sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider.

Søknadsfrist: 15 juli 2018.

                           

 Nærmere opplysninger v/ daglig leder Elsa Bjørkås tlf. 911 60 379 / 472 60 631.

 Søknad med cv sendes: Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter, Liabø, 6683 Vågland

 hips@halsa.kommune.no