Vegarbeid: Vegstenging og kolonnekjøring Todalsvegen 18-19 september

Forsterkinga av Todalsvegen mellom Åsbøen og Svinvika nærmar seg slutten. Ein del av strekningen er så smal at det ikkje er mogleg å ha trafikk på vegen når asfalten blir lagt.

Onsdag 18. og torsdag 19. september blir difor Todalsvegen stengt mellom krysset til Haltbakkvegen og krysset til Sollivegen frå kl. 0830 til 13.15. Trafikken slepp igjennom klokka 1030. Då blir det køyrt ei kolonne i kvar retning gjennom arbeidsområdet. Naudetatane kan passere i heile stengeperioden. Om det blir mykje regn kan asfalteringa bli utsett til vêret betrar seg.

Les meir på nettsidene våre: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Midt/Møre+og+Romsdal/fv.6145-todalsvegen-i-surnadal-stengt-grunna-asfaltering

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Byggeleiar Andreas Eidem, telefon 918 85 536