Vegen ved Falla er opna

Den nye vegparsellen  i Falla er no opna for trafikk. Det vil fortsatt vere noko vegarbeid der, så ein må tidvis rekne med noko venting.

Vegen om Tjønnmyra stadion vil framleis vere open for omkøyring også i veka som kjem.