Ansattoversikt


Ressurser

Ansatte i avdelingen Ressurser
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bu og aktivitet 975 29 892
71 65 58 40
416 35 388
Heimetenesta 902 06 398
916 05 046
72 48 24 10

Tenestestad

Ansatte i avdelingen Tenestestad
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 65 58 15
Bu og aktivitet 488 90 503
476 80 797
414 94 340
71 65 58 70
71 65 97 77
71 66 29 83
71 66 26 47
957 67 873
Bu og aktivitet 906 29 116
71 65 58 75
80 04 18 88
71 65 82 36
71 65 82 65
71 65 58 80

Wenche Evensen Berg : 473 79 002

Hildegunn Kvendset Andersen: 482 14 672

71 65 59 00
71 65 58 20
71 65 58 60
908 37 102
902 92 290
480 33 424
Bu og aktivitet 948 69 320
71 65 58 35
71 65 58 35
71 66 05 12
71 65 77 10
71 65 77 10
55 55 33 33
Bu og aktivitet 488 90 501
71 65 58 50
71 65 58 10
71 65 78 80
918 61 372
71 65 58 00
71 65 82 00
71 65 58 40
71 65 58 40
Bu og aktivitet 908 43 485
Bu og aktivitet 71 66 02 33
71 66 35 22 912 48 797
71 66 35 32
Sentralbord 481 94 938
71 66 39 88
71 66 35 32
71 66 38 88
482 26 305
71 65 58 30
71 66 17 06
71 66 07 93
902 67 970
71 66 02 33
910 06 880
910 06 880
71 65 58 00
905 41 443
71 65 82 00

Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 958 25 248
Einingsleiar Midtigrenda barnehage 916 85 076
Helsesøster 482 14 672
Jordmor 473 79 002

Beredskapstelefon i Orkdal er: 90 90 90 65
Beredskapstelefon i Surnadal er: 476 78 609.

Einingsleiar Øye og Skei barnehage 930 61 792
Leiar Nav 481 32 852
Kst. einingsleiar Marit Nordvik Betten 482 17 528
Skjenkekontrollør 913 72 574
Einingsleiar Bu og aktivitet 995 85 299
SFO-leiar 454 38 061
Einingsleiar Helse og familie 481 22 549
Næringskonsulent 913 78 178
Kjøkkensjef 481 74 827
Barnehagestyrar Øye barnehage 915 43 777
Oppsynsmann veg 482 40 738
Ungdomskontakt 911 59 310
Rektor Mo skule 970 38 594
Konsulent Økonomi 481 73 643
Kommunalsjef helse og omsorg 971 74 856
Avdelingsleiar Avlastninga 911 52 241
Leiande helsesøster 481 83 652
Miljøretta helsevern 481 77 673
Einingsleiar Kommunalteknikk 900 13 594
Avdelingsingeniør 918 65 990
Miljøvernkonsulent 901 77 053
Skogbrukssjef 913 03 388
Avdelingsleiar Sommerrotunet 908 09 775
Konsulent Surnadal sjukeheim 469 58 184
Jordmor 468 85 114
Kommunalsjef Næring og utvikling 416 19 200
Logoped 924 58 627
Rådmann 915 54 069
Driftsleiar vatn og avløp 908 83 091
Rådgjevar barnehage 986 62 811
Oversjukepleiar Surnadal sjukeheim 415 91 401
Ruskonsulent
Einingsleiar Kultur 911 12 416
Barnehagestyrer Skei barnehage 402 96 661
Avdelingsleiar Bårdshaugen 911 38 110
Kommunalsjef oppvekst 900 75 905
Rektor 952 40 739
Feiar 907 77 715
Økonomisjef 918 50 805
Einingsleiar Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter 905 64 727
Einingsleiar Barnevern 906 48 663
Einingsleiar Mo oppvekstsenter 909 64 874
Einingsleiar Surnadal sjukeheim 975 09 871
Byggesaksbehandlar 480 00 144
Einingsleiar Todalen og Stangvik oppvekstsenter 917 89 635
Rektor Kulturskolen for Indre Nordmøre 415 42 117
konsulent landbruk 952 59 360
Barnehagestyrar Bårdshaugen barnehage
Feiar 468 58 997
Førebyggingsrågjevar 917 69 241
Psykiatrisk sjukepleiar 952 61 998
Rådgjevar 482 03 716
Arkivar 948 64 065
Brannsjef 909 29 031
Rektor Todalen barnehage 938 12 372
Helsesøster 468 78 259
Helsesøster 482 25 149
Personalsjef 900 12 436
Barnehagestyrar 957 44 716
Ordførar 481 56 609
Lilly Gunn Nyheim
Byggesaksbehandlar 936 21 962
Digitaliseringsansvarlig 922 10 640
Plansjef 901 39 231
Økonomisk rådgjevar 951 50 149
Jordbrukssjef 916 76 017
Einingsleiar Eigedom 488 94 882
Varaordførar 911 83 169
PP-leiar 468 93 880
Konsulent Økonomi 416 24 991
Einingsleiar Areal og naturforvaltning 979 78 216
Avdelingsleiar Sommerro 413 14 640
Barnehagestyrar 954 69 050
Oversjukepleiar 482 14 425
Ergoterapeut 482 07 149
Barnehagestyrar 920 40 465
Barnehagestyrar 922 64 162
Ungdomskonsulent 957 72 537
Avdelingsleiar Leitet 934 45 254
Aktivitetskontakt 476 83 407