Kontakttelefonar koronavirus

Kontakttelefonar koronavirus
Namn Telefon Opningstider
Vaksinetelefon: 913 79 001 09.00 - 15.00 mån-fre
Telefonar for barn og unge i Surnadal:
Helsesjukepleiar Heidi 481 83 652
Ungdomskontakt Kristin 911 59 310
Førebyggingsrådgjevar Marit 917 69 241
Barnevernstenesta 71 65 59 00 eller 480 92 203 Heile døgnet: 116 111
Beredskapsgruppe landbruk:
Oddvar Mikkelsen/ leiar 414 60 565 Dag/ kveld
Hugo Pedersen 911 29 434 Dag/ kveld
Ragna Marie Mauset 911 65 557 Dag/ kveld
Helsemyndigheiter:
Kommuneoverlege Bjørn Buan 905 62 814/ 90562814 I kontortid
Helsedirektoratets publikumstelefon: For generelle spørsmål 815 55 015 Kvardagar: Kl. 08:00- 15:30
Surnadal legesenter/ fastlege: Ved eigen sjukdom/muleg smitte 71 65 78 00 I kontortid
Legevakt: Ved sjukdom etter fastlegetid 116 117 Etter fastlegetid
Naudnummer: Ved akutt livstruande sjukdom 113 Heile døgnet
Telefonar for helsepersonell:
Smittevernvakta FHI 21 07 70 00 I kontortid
Smittevernvakta FHI 21 07 63 48 Etter kontortid
Frivillige:
Surnadal Frivilligsentral 971 124 27 Heimesida til Frivilligsentralen
Andre hjelpe-telefonar:
Mental helse sin hjelpetelefon 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Barnas alarmtelefon 116 111 Heile døgnet. Sjå heimeside.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon +47 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00