Brannsikring av tette trehusområde (Surnadalsøra og Todalsøra)

Vi har fått denne påminninga frå fylket med spesiell interesse for dei som har hus på Surnadalsøra og Todalsøra:

Vi minner om at fristen for å søke om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder er 1. november 2020. 

I Surnadal kommune kan det søkes om tilskudd til brannsikring av de tette trehusområdene:

  • Surnadalsøra
  • Todalsøra

Kartavgrensing er vedlagt.

Fylkeskommunen har overtatt ansvaret fra Riksantikvaren for tildeling av tilskudd til «Brannsikring av tette trehusområder». 

Dette er midler som skal gå til kommuner og private som er omfattet av områder som Riksantikvaren har definert. I Møre og Romsdal finnes det flere slike områder, blant annet i deres kommune. 

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer».

For de tette trehusområdene er målsettingen at alle områdene skal ha en brannsikringsplan, nyere enn 5 år, og at alle tiltakene i planen skal være gjennomført. Planene skal rulleres jevnlig.

Kommune og private eiere kan søke om midler til en rekke brannsikringstiltak, i tillegg til utarbeidelse av en brannsikringsplan. Private tiltak skal helst være forankret i en overordnet brannsikringsplan utarbeidet av kommunen. 

Vi håper at både private eiere og kommunen benytter sjansen til å søke om midler til sikring innenfor de definerte områdene. 

Tiltak som tidligere er gjennomført, særlig innvendig branndeteksjon, har forhindret mange alvorlige branner. Informasjon om ordningen og krav til søknaden finner dere her: https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/kulturminnevern/tilskot-til-brannsikring-av-tette-trehusomraade

Klikk for stort bilde  Klikk for stort bilde