Eigenberedskap

Foto som viser kva du bør ha i beredskap heime - Klikk for stort bilde Gaute Gjøl Dahle DSB

Dette bør du ha heime i tilfelle ei krise oppstår

Du bør kunne klare deg sjølv i minst tre døgn
Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkande kampanjeveke om eigenberedskap. 

– Målet med Eigenberedskapsveka 2022, som blir gjennomført 31. oktober – 6. november, er å gjere oss betre rusta til å stå imot kriser. Du har truleg allereie mykje av det du treng for å klare deg sjølv i tre dagar, så ofte er det ikkje så mykje som skal til for at du og dine nærmaste blir litt betre førebudde, seier Råg Ranes, beredskapskoordinator i Surnadal kommune.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) anbefaler alle husstandar i Norge å ta nokre enkle grep for å betre eigenberedskapen sin.

Ei befolkningsundersøking for DSB publisert i januar 2022, viser at 4 av 10 er forberedt på å greie seg sjølv i eigen heim dersom strøm, tele- og internett blir borte i tre døgn eller meir, uavhengig av årstid. 2 av 10 har tenkt gjennom korleis dei kan søke hjelp eller informasjon i ein slik situasjon. 

Lokal beredskapskommunikasjon

Du kjenner kanskje til nokon du kan oppsøke som har jaktradio? Jakt kanal 1 blir brukt i situasjonar der kommunal beredskapsvakt vil vere tilgjengeleg på denne kanalen. Beredskapsvakta i kommunen har også satelittelefon som kan brukast til å formidle kontakt med naudetatar og liknande.

Surnadal kommunehus vil vere aktuelt kontaktpunkt/oppmøtestad for henvendelsar ved utfall av både strøm, tele- og internett.

Foto av jaktradio og satelittelefon - Klikk for stort bildeJaktradio og satelittelefon i tilfelle krise Surnadal kommune

På nettsida sikkerhverdag.no finn du konkrete råd som DSB har utarbeidd for alle innbyggarar. 

Eksempel på beredskapslager:

 • 9 liter vatn per person (Les også: Slik lagrar du vatn)
 • to pakkar knekkebrød per person
 • ein pakke havregryn per person
 • tre boksar middagshermetikk eller tre posar tørrmat per person
 • tre boksar med pålegg med lang haldbarheit per person
 • nokre posar tørka frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • medisinar du er avhengig av
 • ved-, gass eller parafinomn til oppvarming
 • grill eller kokeapparat som går på gass
 • stearinlys, lommelykt med batteri eller parafinlampe
 • fyrstikker eller lighter
 • varme klede, pledd og sovepose
 • førstehjelpspakke
 • batteridriven DAB-radio 
 • batteri, ladet batteribank og mobillader til bilen
 • våtserviettar og desinfeksjonsmiddel
 • tørke-/toalettpapir
 • sanitetsprodukt
 • litt kontantar
 • ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging
 • jodtablettar ved atomhendingar skal KUN takast dersom nasjonale myndigheiter varslar at dette er nødvendig og KUN dersom du er under 40 år, gravid eller ammande (Les meir på dsa.no)

Dette gjer vi under Eigenberedskapsveka 2022
Surnadal sanitetsforening planlegg stand ved ALTI Surnadal ved hovedinngangen og ved Matkroken i Bøfjorden. Her blir det stilt ut kva som er anbefalt å ha i hus for å klare seg dei tre første dagane det er fokus på. Todalen sanitetsforening planlegg eit liknande tiltak. 

Kvifor kjem eigenberedskapsråda no?
Pandemien og krigen i Europa gjer at eigenberedskap er meir aktuelt enn på lenge. Det kjem på toppen av allereie kjende utfordringar som cybertruslar og meir ekstremvêr. Dette kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som til dømes straum, vatn og mobilnett.

Vi som bur i Noreg – eit av verdas tryggaste og mest stabile land – er vande med at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tenester og funksjonar vi er avhengige av for at det skal gå rundt i det daglege utan større problem. Nettopp denne avhengigheita gjer oss sårbare.

Du er ein del av beredskapen i Noreg
Sjølv om vi lever i eit trygt land, kan uønskte hendingar oppstå også hos oss. Og dersom vi blir ramma av ei stor hending eller krise, er det mange som treng hjelp.

– Ved å vere førebudd bidrar du til at dei som treng det mest, får hjelp først i ein eventuell krisesituasjon. På den måten er du ein del av beredskapen i Noreg
, poengterer Ranes. 


Informasjon om eigenberedskap på fleire språk


Eigenberedskapsveka blir arrangert av DSB i samarbeid med kommunar over heile landet.