Høyring - Forskrift til skulekrins Todalen og Stangvik skule

I samband med samanslåinga av Todalen skule og Stangvik skule, skal det vedtakast ei forskrift for ny skulekrins for den nye Todalen og Stangvik skule frå 01.08.21.

Hovudutval for oppvekst har behandlet saken i møte 25.11.2020 sak 19/20. 

Følgande vedtak vart fatta:

Hovudutval for oppvekst legg ut til høyring, dette forslaget, med høyringsfrist 04.02.21 (justert administrativt).

Les Høyringsdokument (PDF, 451 kB)

Les Høyringsbrev (PDF, 540 kB)

Høyringssvar sendast Surnadal kommune på e-post: post@surnadal.kommune.no