Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet - høyring og offentleg ettersyn


Kommunestyra i Surnadal og Sunndal har i møte 02.09.2020 og 09.09.2020 vedteke å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 26.10.2020


Kommunedelplan for kryssing av Todalsfjorden er fremma av Møre og Romsdal fylkeskommune. Plandokumenta er no til høyring, og kommunen ber om merknader til høyringsforslaget.

Det blir arrangert åpent info-torg i Surnadal kommunehus fredag 25.9 kl 1000-1500. Fylkeskommunen og kommunen vil vere til stades å informere om prosjektet. Dersom du ønsker å ha eige møte med fylkeskommunen eller kommunen denne dagen tek du kontakt på 979 78 216 eller epost havard.stensones@surnadal.kommune.no for booking av tid.

Merknader til planforslaget blir å sende skriftleg til: post@surnadal.kommune.no

Høyringsfrist er sett til 26.10.2020.

For meir info om prosjektet ta kontakt med

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Kai Bedringås kai.bedringas@mrfylke.no 930 50 264 eller

Håvard Stensønes havard.stensones@surnadal.kommune.no  telefon 979 78 216.

 

Plandokumenta består av:

Vedtak frå Surnadal kommunestyre 02.02.2020 (PDF, 910 kB)

Planomtale (PDF, 12 MB)

Plankart Surnadal (utan hensynssoneskravur) (PDF, 2 MB)

Plankart Surnadal (med hensynssoneskravur) (PDF, 9 MB)

Plankart Sunndal (PDF, 8 MB)

Planbestemmelsar (PDF, 159 kB)

 

Vedlegg:

Illustrasjonar (PDF, 3 MB)

Trafikknotat (PDF, 8 MB)

Fagnotat prissatte konsekvensar (PDF, 335 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 8 MB)

Ingeniørgeologisk rapport

Hydrologirapport Ålvundfossen (PDF, 2 MB)

Skisseprosjekt Todalsfjordbrua (PDF, 7 MB)