Surna naturreservat - høyring av grense- og forskriftsendring

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har sendt eit framlegg til grense- og forskriftsendring for Surna naturreservat på høyring.

Surna naturresevat vart oppretta i 1988 for å ta vare på viktige våtmarksområde og består av delområda Purka, Sæterøya, Grimsmo og Ranesevja. I tillegg vart det oppretta eit område med dyrelivsfredning på ca. 7.100 daa som dekker store delar av nedre Surnadal.

Framlegget til grense- og forskriftendring er på høyring til 20. august 2022.

Sjå dokumenta i saka for nærmare informasjon.

Surnadal kommune ved hovedutval for miljø-, areal og teknikk vil gi eigen uttale til framlegget.

Høyringsbrev (PDF, 562 kB)

Forslag til grense- og forskriftsendring (PDF, 6 MB)