Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen.

Kommunestyret har ansvaret for hovudtrekka i korleis kommuneadministrasjonen er organisert, og for langtidsplanar, utbyggingsoppgåver, langtidsbudsjett og bustadbyggingsprogram. Det er også kommunestyret som vel medlemmer og leiar og nestleiar til hovudutvala og andre nemnder og råd.

Kommunestyret
Kommunestyret
Folkevalde Parti E-post Tlf. Adresse
Lilly Gunn Nyheim Ap E-post 48156609 Stangvikvegen 24, 6640 Kvanne
Helge Røv Ap E-post 91183169 Rognpilvegen 41, 6652 Surnadal
Rita Helen Aarnes Ap E-post 97034590 Røssmovegen 21, 6650 Surnadal
Oddny Elisabet Hoem Ap E-post 41254751 Telstadvegen, 6650 Surnadal
Odd Asbjørn Bævre Ap E-post 91303369 Korsvegen 26, 6652 Surnadal
Jonny Melkild Ap E-post 91858487 Tromyrvegen 6, 6642 Stangvik
Rakel Polden Ap E-post 48054672 Storsvingvegen 14, 6650 Surnadal
Egil Nedal Ap E-post 92449661 Nystuvegen 11, 6640 Kvanne
Reidar Brøske Ap E-post 95776170 Buhagen 28, 6650 Surnadal
Jon Bruset Ap E-post 90129660 Markavegen 141, 6645 Todalen
Sivert Moen Ap E-post 97082493 Skrubbvegen 2, 6652 Surnadal
Olav Bergheim Ap E-post 48296315 Hamnesvegen 461, 6650 Surnadal
Margrethe Svinvik Sp E-post 90954375 Mongsøyvegen 20, 6652 Surnadal
Ragnar Halle Sp E-post 98657743 Bekkerhagan 15, 6645 Todalen
Nils Håvar Øyås Sp E-post 46414643 Nordvikstranda, 6640 Kvanne
Ingebrigt G. Moen Sp E-post 97184078 Surnadalsvegen 1846, 6653 Øvre Surnadal
Einar Grønnes Sp E-post 91894944 Stangvikvegen 195, 6640 Kvanne
Bernt Venås Sp E-post 91838610 Stangvikvegen 531, 6642 Stangvik
Tove Mogstad Sp E-post 99352153 Høgmovegen 7, 6655 Vindøla
Sondre Ormset Sp E-post 93695513 Skeiv. 23, c/o Mette Sæter Ormset, 6650 Surnadal
Gunhild Bøklep Bøe Sp E-post 41560850 Bølandsvegen 149, 6643 Bøfjorden
Marit Granhus Langli H E-post 90834549 Moltvegen 6, 6652 Surnadal
Tor Rune Halset H E-post 97437733 Surnadalsøra 24, 6652 Surnadal
Kathrine Mauset H E-post 46448411 Surnadalsvegen 836, 6650 Surnadal
Nils Petter Tonning FrP E-post 90995153 Dalavegen 10, 6650 Surnadal
Eli Vullum Kvande MDG E-post 99542440 Korsvegen 4, 6652 Surnadal
Mali Hildrun Gravvold Settem KrF E-post 48205194 Syltørvegen 26, 6652 Surnadal

 

Kontaktinformasjon

Lilly Gunn Nyheim
Ordførar
E-post
Mobil 481 56 609

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL