Medlemmar i kommunestyret

Kommunestyret
Folkevalde Parti E-post Tlf. Adresse
Lilly Gunn Nyheim Ap E-post 48156609 Stangvikvegen 24, 6640 Kvanne
Helge Røv Ap E-post 91183169 Rognpilvegen 41, 6652 Surnadal
Rita Helen Aarnes Ap E-post 97034590 Røssmovegen 21, 6650 Surnadal
Oddny Elisabet Hoem Ap E-post 41254751 Telstadvegen, 6650 Surnadal
Odd Asbjørn Bævre Ap E-post 91303369 Korsvegen 26, 6652 Surnadal
Jonny Melkild Ap E-post 91858487 Tromyrvegen 6, 6642 Stangvik
Rakel Polden Ap E-post 48054672 Storsvingvegen 14, 6650 Surnadal
Egil Nedal Ap E-post 92449661 Nystuvegen 11, 6640 Kvanne
Reidar Brøske Ap E-post 95776170 Buhagen 28, 6650 Surnadal
Jon Bruset Ap E-post 90129660 Markavegen 141, 6645 Todalen
Sivert Moen Ap E-post 97082493 Skrubbvegen 2, 6652 Surnadal
Olav Bergheim Ap E-post 48296315 Hamnesvegen 461, 6650 Surnadal
Margrethe Svinvik Sp E-post 90954375 Mongsøyvegen 20, 6652 Surnadal
Ragnar Halle Sp E-post 98657743 Bekkerhagan 15, 6645 Todalen
Nils Håvar Øyås Sp E-post 46414643 Nordvikstranda, 6640 Kvanne
Ingebrigt G. Moen Sp E-post 97184078 Surnadalsvegen 1846, 6653 Øvre Surnadal
Einar Grønnes Sp E-post 91894944 Stangvikvegen 195, 6640 Kvanne
Bernt Venås Sp E-post 91838610 Stangvikvegen 531, 6642 Stangvik
Tove Mogstad Sp E-post 99352153 Høgmovegen 7, 6655 Vindøla
Sondre Ormset Sp E-post 93695513 Skeiv. 23, c/o Mette Sæter Ormset, 6650 Surnadal
Gunhild Bøklep Bøe Sp E-post 41560850 Bølandsvegen 149, 6643 Bøfjorden
Marit Granhus Langli H E-post 90834549 Moltvegen 6, 6652 Surnadal
Tor Rune Halset H E-post 97437733 Surnadalsøra 24, 6652 Surnadal
Kathrine Mauset H E-post 46448411 Surnadalsvegen 836, 6650 Surnadal
Nils Petter Tonning FrP E-post 90995153 Dalavegen 10, 6650 Surnadal
Eli Vullum Kvande MDG E-post 99542440 Korsvegen 4, 6652 Surnadal
Mali Hildrun Gravvold Settem KrF E-post 48205194 Syltørvegen 26, 6652 Surnadal