Varamedlemmar

Varamedlemmar kommunestyret
Folkevalde Parti
Ella Bolme Ap
Annett Ranes Ap
Eva Jorid Svendsen Ap
Ann Grete Gravvold Ap
Oddvar Melkild Væge Ap
Johanna Magdalena Hyldbakk Ap
Arve Vasskog Ap
Linda Kvande Moen Ap
Lene Wilhelmsen Ap
Kjetil Fiske Ap
Marit Salater Rotmo Ap
Bergsvein Brøske Sp
Janne Husby Haugen Sp
Mona Rita Brøske Rønning Sp
Liv Røkkum Grimsmo Sp
Håvard Halset Sp
Lars Settemsdal Sp
Lars Inge Kvande Sp
Oddvar Mikkelsen Sp
Guro Årnes Sp
Lars E. Polden Sp
Håvard Fiske Sp
Ove Magne Aasen H
Ola Magne Nordvik H
Espen Røv H
Mary Lovise Moen H
Britt May Hollås H
Leif Erik Meese H
Johannes Vaag FrP
Stian Faksnes FrP
Tonje Larsen Faksnes FrP
Svenn Rune Kjølstad FrP
Erik L. Moen MDG
Kjell Gunnar Polden MDG
Espen Fougli Vraalsen MDG
Ole Mauseth MDG
Marit Skogan Hyldbakk KrF
Vidar Wilhelmsen Rygh KrF
Svein Oddvar Dalen KrF
Øyvind Svinvik KrF