Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval som tek stilling til saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Utvalet har uttalerett mellom anna når det gjeld personalplan og tilsetjing av rådmann og kommunalsjefar. Administrasjonsutvalet er og delegert mynde i personalspørsmål av prinsipiell karakter. Administrasjonsutvalet er og likestillingsutval i Surnadal kommune.

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidsgjevarrepresentantar
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidsgjevarrepresentantar
Arbeidsgjevarrepresentantar Tilhøyrsel
Egil Nedal, leiar Arbeidarpartiet
Nils Petter Tonning, nestleiar Framstegspartiet
Sondre Ormset Senterpartiet
Astrid Mogstad Høivik Rådmannen
Gunhild Eidsli Rådmannen
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidstakarrepresentantar
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidstakarrepresentantar
Arbeidstakarrepresentantar Stilling
Tove Naterstad Hovudtillitsvald
Heidi Helgetun Tillitsvald
Ann Grete Gravvold Tillitsvald
Jan Terje Moen (frå 01.08.18) Tillitsvald
Daniel Nicolaisen Bøe og May Iren Hoem Hovudverneombod
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget, vara
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget, vara
Vara Namn Parti
Vara 1-2 Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
Sivert Moen Arbeidarpartiet
Linda Kvande Moen Arbeidarpartiet
Helge Røv Arbeidarpartiet
Vara 3 Lars Inge Kvande Senterpartiet
Janne Husby Haugen Senterpartiet
Tor Rune Halset Høgre
Vara 4-5 Knut Haugen
Vara 6 Elisabeth Kjos
Hilde Simensen
Vara 7 Konny Helen Haltli
Sjur Skuggevik
Vara 8 Rita Helen Årnes
Kåre Dragset
Vara 9 Lisbet Gausen
Vara 10 Hildegunn Stengel