Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval som tek stilling til saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Utvalet har uttalerett mellom anna når det gjeld personalplan og tilsetjing av rådmann og kommunalsjefar. Administrasjonsutvalet er og delegert mynde i personalspørsmål av prinsipiell karakter. Administrasjonsutvalet er og likestillingsutval i Surnadal kommune.

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidsgjevarrepresentantar
Arbeidsgjevarrepresentantar Tilhøyrsel
Lars Inge Kvande, leiar Sp
Nils Petter Tonning, nestleiar FrP
Bente Mosbakk Ap
Rådmannen: Rådmannen
Rådmannen: Rådmannen
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidstakarrepresentantar - oppdatereast
Arbeidstakarrepresentantar Stilling
Tove Naterstad Hovudtillitsvald
Tillitsvald
Tillitsvald
Tillitsvald
Daniel Nicolaisen Bøe og May Iren Hoem Hovudverneombod
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget, vara
Vara Namn Parti
Vara 1-2 Kjell Gunnar Polden MDG
Janne Husby Haugen Sp
Tonje Larsen Faksnes FrP
Tove Mogstad Sp
Vara 3 Johan Rangnes Ap
Reidar Brøske Ap
Odd Asjørn Bævre Ap