Formannskapet

Formannskapet fattar vedtak i saker der dei har fått delegert fullmakt av kommunestyret eller der lov og forskrift krev det.

Formannskapet gjev tilråding til kommunestyret i saker som gjeld årsbudsjett, økonomiplan og tertialrapportar. Som budsjettnemnd og overordna plannemnd blir formannskapet utvida med leiarane av hovudutvala, og dei av desse som ikkje er medlem av formannskapet får då talerett.

Formannskapet har også saker om kultur og fritid, nærings- og utviklingsarbeid, landbruk og reiseliv.

Dessutan er formannskapet valstyre, bibliotekstyre, driftsstyre for Surnadal Idrettshall og fondsstyre for Kleivafondet.

 

Formannskapet
Formannskapet
Namn Parti E-post
1. Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet E-post
2. Helge Røv Arbeidarpartiet E-post
3. Johnny Melkild Arbeidarpartiet E-post
4. Oddny E. Hoem Arbeidarpartiet E-post
5. Nils Håvar Øyås Senterpartiet E-post
6. Ingebrigt G. Moen Senterpartiet E-post
7. Kathrine Mauset Høgre E-post
Formannskapet, vara 1-4
Formannskapet, vara 1-4
Vara 1-4 Parti E-post
1. Rakel Polden Arbeidarpartiet E-post
2. Odd Asbjørn Bævre Arbeidarpartiet E-post
3. Rita Helen Aarnes Arbeidarpartiet E-post
4. Egil Nedal Arbeidarpartiet E-post
5. Eli Vullum Kvande Miljøpartiet dei grøne E-post
6. Sivert Moen Arbeidarpartiet E-post
Formannskapet vara 5-6
Formannskapet vara 5-6
Vara 5-6 Parti E-post
1. Bernt Venås Senterpartiet E-post
2. Tove Mogstad Senterpartiet E-post
3. Gunhild Bøklep Bøe Senterpartiet E-post
4. Sondre Ormset Senterpartiet E-post
Formannskapet, vara 7
Formannskapet, vara 7
Vara 7 Parti E-post
1. Tor Rune Halset Høgre E-post
2. Mali Hildrun Gravvold Settem Kristeleg folkeparti E-post

Kontaktinformasjon

Lilly Gunn Nyheim
Ordførar
E-post
Mobil 481 56 609

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL