Formannskapet

Formannskapet fattar vedtak i saker der dei har fått delegert fullmakt av kommunestyret eller der lov og forskrift krev det.

Formannskapet sin hovudfunksjon

Formannskapet gjev tilråding til kommunestyret i saker som gjeld årsbudsjett, økonomiplan og tertialrapportar.

Som budsjettnemnd og overordna plannemnd blir formannskapet utvida med leiarane av hovudutvala, og dei av desse som ikkje er medlem av formannskapet får då talerett.

Andre oppgåver

Formannskapet har og saker om kultur og fritid, nærings- og utviklingsarbeid, landbruk og reiseliv.

Dessutan er formannskapet valstyre, bibliotekstyre, driftsstyre for Surnadal Idrettshall og fondsstyre for Kleivafondet.

 

Formannskapet
Namn Parti E-post
1. Margrethe Svinvik Sp
2. Hugo Pedersen Sp
3. Eli Vullum Kvande MDG
4. Bernt Venås Sp
5. Helge Røv Ap
6. Rakel Polden Ap
7. Ole Joar Karlstad Bruset H
Formannskapet, vara 1-4
Vara 1-4 Parti E-post
1. Bergsvein Brøske Sp
2. Tove Mogstad Sp
3. Nils Petter Tonning FrP
4. Janne Husby Haugen Sp
5. Kari Evensen Sp
Formannskapet vara 5-6
Vara 5-6 Parti E-post
1. Jorid Aarvåg AP
2. Odd Asbjørn Bævre AP
3. Laila B. Aune AP
4. Ingrid B. Andersen AP
Formannskapet, vara 7
Vara 7 Parti E-post
1. May Iren Dønheim Hovde H

Kontaktinformasjon

Margrethe Svinvik
Ordførar
E-post
Mobil 909 54 375

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL