Hovudutval for helse og omsorg (HHO)

HHO har helse- og sosialspørsmål som arbeidsområde.
 

HHO er styringsorgan for kontrollutval for alkohol og helseopplysningsutval.

HHO er styre for helse- og sosialinstitusjonar og dersom det ikkje er vedtak om eigne styre, og er også legatstyre for dei legata som høyrer til sektoren og som ikkje ved vedtak er lagt til anna organ.

HHO har avgjersmynde i klientsaker som ikkje er delegerte til administrasjonen og som ikkje er lagde til klientutvalet.

 

Hovudutval for HHO
Hovudutval for HHO
Namn Parti
Helge Røv Arbeidarpartiet
Eva Jorid Svendsen Arbeidarpartiet
Eli Vullum Kvande Miljøpartiet dei grøne
Johannes J. Vaag Framstegpartiet
Gunhild Bøklep Bøe, nestleiar Senterpartiet
Ingebrigt G. Moen, leiar Senterpartiet
Ove Magne Aasen Høgre
Helse og omsorg (HHO), vara 1-4
Helse og omsorg (HHO), vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Sivert Moen
Linda Kvande Moen Arbeidarpartiet
Olav Bergheim Arbeidarpartiet
Lene Wilhelmsen Arbeidarpartiet
Kjetil Fiske Senterpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 5-6
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Mona Rita Brøske Rønning Senterpartiet
Ragnar Halle Senterpartiet
Håvard Halset Senterpartiet
Tove Mogstad Senterpartiet
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 7
Hovudutval for helse og omsorg (HHO), vara 7
Vara 7 Parti
Marit Skogan Hyldbakk Kristeleg folkeparti
Solfrid Maria Edvardsson Moe Høgre
Leif Erik Meese Høgre