Hovudutval for oppvekst (OPP)

Hovudutval for oppvekst har barnehage, grunnskule, vaksenopplæring og planarbeid for oppvekstområdet som arbeidsområde.  Medlemane frå hovudutvalet sit også i samarbeidsutvala i barnehagane, og i samarbeids- og skulemiljøutvala ved oppvekstsentra og grunnskulane.

Hovudutval for oppvekst (OPP)
Namn Parti
Rakel Polden, leiar Arbeidarpartiet
Audun Moen Skei, nestleiar Arbeidarpartiet
Ella Bolme Arbeidarpartiet
Reidar Brøske Arbeidarpartiet
Bernt Venås Senterpartiet
Tove Mogstad Senterpartiet
Mali Hildrun Gravvold Settem Kristeleg folkeparti
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Helge Røv Arbeidarpartiet
Annett Ranes Arbeidarpartiet
Kjell Gunnar Polden Miljøpartiet dei grøne
Johanna Magdalena Hyldbakk Arbeidarpartiet
Oddny Hoem Arbeidarpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
OPP vara 5-6
Vara 5-6 Parti
Janne Husby Haugen Senterpartiet
Lars Settemsdal Senterpartiet
Håvard Fiske Senterpartiet
Nils Håvar Øyås Senterpartiet
Hovudutval for oppvekst (OPP) vara 7
Vara 7 Parti
Britt May Hollås Høgre
Vidar Wilhelmsen Rygh Kristeleg Folkeparti
Espen Røv Høgre