Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)

HTMN har som arbeidsområde å handsame kommunaltekniske spørsmål som bustadbygging, energi og samferdsel, og planarbeid for sektoren.
 

HTMN arbeider også med miljøsaker og saker etter innlandsfiskelova og friluftslova.

HTMN er kommunen sitt faste utval for plansaker etter plan- og bygningslova, og i tillegg hamnestyre, brannstyre og elvaforbyggingsnemnd.

HTMN har ansvaret for å handtere saker etter jord-, skog- og konsesjonslova.

HTMN har ansvaret for oppgåver som naturleg ligg til ei trafikktryggingsnemnd, og er dessutan tilsynsnemnd for kommunale eigedommar som etter lov og vedtak ikkje er lagt til andre.

HTMN har ansvaret for Vaulen på Nordmarka.

 

Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN)
Namn Parti
Odd Asbjørn Bævre, leiar Arbeiarpartiet
Rita Helen Aarnes Arbeiarpartiet
Jonny Melkid Arbeiarpartiet
Erik L. Moen Miljøpartiet dei grøne
Margrethe Svinvik Senterpartiet
Einar Grønnes Senterpartiet
Tor Rune Halset Høgre
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Ann Grete Gravvold Arbeidarpartiet
Oddvar Melkid Væge Arbeidarpartiet
Annett Ranes Arbeidarpartiet
Olav Bergheim Arbeidarpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 1-4
Vara 1-4 Parti
Ann Grete Gravvold Arbeidarpartiet
Oddvar Melkid Væge Arbeidarpartiet
Annett Ranes Arbeidarpartiet
Olav Bergheim Arbeidarpartiet
Lilly Gunn Nyheim Arbeidarpartiet
Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN), vara 7
Vara 7 Parti
Ola Magne Nordvik Høgre
Mary Moen Høgre
Marit Skogan Hyldbakk Kristeleg folkeparti