Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føre løpande tilsyn med forvaltninga i kommunen. Utvalet skal sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte.

Kontrollutvalet
Kontrollutvalet
Namn Parti
1.Jon Bruset Arbeidarpartiet
2.Guro Aarnes Senterpartiet
3.Bergsvein Brøske, nestleiar Senterpartiet
4.Lars E. Polden Senterpartiet
5.Marit Granhus Langli, leiar Høgre
VARAMEDLEMMAR
1.Inger Johanne Iversen
2.Svein Oddvar Dalen
3.Else Brandvoll Andresen
4.Arve Vasskog
5.Lars P. Hamnes
6.Anita Land