Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føre løpande tilsyn med forvaltninga i kommunen. Utvalet skal sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte.

Kontrollutvalet
Namn Parti
Jon Bruset Arbeidarpartiet
Guro Aarnes Senterpartiet
Bergsvein Brøske, nestleiar Senterpartiet
Lars E. Polden Senterpartiet
Marit Granhus Langli, leiar Høgre