Takstnemnd for eigedomsskatt

Takstnemnd for eigedomskatt
Takstnemnd for eigedomskatt
Medlemmar Personlege varamedlemmar
Hallvard Haugen (leiar) Per O. Moen
Eilert Mikkelsen Ann Grete Gravvold
Liv Grimsmo Mona Rita Rønning