Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval som tek stilling til saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet har uttalerett mellom anna når det gjeld personalplan og tilsetjing av rådmann og kommunalsjefar.

Administrasjonsutvalet er og delegert mynde i personalspørsmål av prinsipiell karakter.

Administrasjonsutvalet er og likestillingsutval i Surnadal kommune.

Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidsgjevarrepresentantar
Arbeidsgjevarrepresentantar Tilhøyrsel
1. Lars Inge Kvande, leiar Sp
2. Nils Petter Tonning, nestleiar FrP
3. Bente Mosbakk Ap
4. Astrid Mogstad Høivik Kommunedirektøren
5. Gunhild Eidsli Kommunedirektøren
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet - arbeidstakarrepresentantar - oppdatereast
Arbeidstakarrepresentantar Stilling
6. Tove Naterstad Hovudtillitsvald
7. Eva Jorid Svendsen Tillitsvald
8. Kåre Dragset Tillitsvald
9. Jan Terje Moen Tillitsvald
10. Daniel Nicolaisen Bøe og May Iren Hoem Hovudverneombod
Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget, vara
Vara Namn Parti
Vara 1-2 Kjell Gunnar Polden MDG
Janne Husby Haugen Sp
Tonje Larsen Faksnes FrP
Tove Mogstad Sp
Vara 3 Johan Rangnes Ap
Reidar Brøske Ap
Odd Asjørn Bævre Ap
Vara 4 Knut Haugen
Vara 5 Karin Halle
Vara 6 Gry Mikkelsen
Linda Bergheim
Vara 7 Heidi Helgetun
Ella Bolme
Vara 8 Siv Anette Aune Reiten
Konny Helen Haltli
Vara 9 Lisbet Gausen
Vara 10 Hildegunn Stengel